RAAP

Projecten


Een kleine selectie van de projecten die RAAP in België heeft uitgevoerd.
Mocht u vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren.

Project Bornem Pastoor Huveneersheuvel

Voorafgaand aan de bescherming van de archeologische site van de Pastoor Huveneersheuvel te Bornem werd door RAAP België een onderzoek uitgevoerd. Hiervoor werden verschillende methodes ingezet: geofysiche metingen, boringen, veldkartering en enkele sleuven.

Het onderzoek wierp een licht op het 10de eeuwse dorp dat aan de Schelde lag, met centraal een rijk ridderhof en een bijhorende kerk. Onder andere omwille van terugkerende overstromingen, kromp de nederzetting in de loop der tijd steeds verder ineen, om uiteindelijk nog maar enkele boerderijen te omvatten.

Dankzij het natuurwetenschappelijke onderzoek dat ook werd uitgevoerd, was het mogelijk informatie te vergaren over het landschap en de gewassen in de middeleeuwse periode. Op basis daarvan maakten we in samenwerking met het grafische bureau Trafik Grafik een reconstructietekening van het dorp.

(opdrachtgever: agentschap Onroerend Erfgoed)

Project Tumuli in Heers

Met het oog op de ontsluiting van de tumuli van Vechmaal en Gutschoven (Heers, provincie Limburg) stelde RAAP België een studie samen van beide tumuli. Hiervoor werd alle beschikbare informatie over beide tumuli samengebracht en vergelijken met de actuele wetenschappelijke stand van zaken.

Er werd werk gemaakt van een status questiones voor de Romeinse periode binnen een straal van 5 km rondom de tumuli, waarna deze gegevens in een GIS-omgeving ingeladen werden. Het opgravingsarchief werd bekeken, en de plannen daarvan werden gedigitaliseerd.

Op basis van alle informatie werden mogelijke verhaallijnen naar ontsluiting toe opgesteld, nieuwe vraagstellingen naar voor geschoven en advies rond verder onderzoek, ontsluiting en beheer geformuleerd.

(opdrachtgever: Provincie Limburg)

Project Poesele Paepestraat

In het voorjaar van 2017 wordt er langs de Paepestraat te Poesele (Nevele) een perceel als parking ingericht. Op het terrein werd in 2016 een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd dat positieve resultaten opleverde. Het Agentschap Onroerend Erfgoed besliste dat een opgraving noodzakelijk was, die in januari 2017 uitgevoerd wordt door Raap.

Bij de opgraving zullen enkele sporen uit de Romeinse periode opgegraven worden, maar ook voornamelijk sporen uit de 10de tot 12de eeuw of volle middeleeuwen. De informatie die tijdens de opgraving verzameld zal worden, zal kunnen bijdragen tot een grotere kennis over het ontstaan en de ontwikkeling van het dorp Poesele, waarover amper iets gekend is op archeologisch vlak.

(opdrachtgever: Gemeente Nevele)

Project Sint-Truiden Groenmarkt

De Groenmarkt te Sint-Truiden wordt in 2017 heraangelegd. De graafwerken zullen mogelijk archeologische gegevens die onder het marktplein aanwezig zijn vernielen. Onder de huidige klinkers liggen mogelijk nog oudere pleinniveaus, resten van het oude kerkhof of funderingen van gebouwtjes. Om na te gaan in welke mate deze resten zijn bewaard, graven de archeologen twee testputten. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de historische opbouw van het plein. Op basis van de resultaten van het vooronderzoek kan een archeologisch onderzoek volgen.
(opdrachtgever: Stad Sint-Truiden)