RAAP

Projecten


Een kleine selectie van de projecten die RAAP in België heeft uitgevoerd.
Mocht u vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren.

Project Poesele Paepestraat

In het voorjaar wordt er langs de Paepestraat te Poesele (Nevele) een perceel als parking ingericht. Op het terrein werd in 2016 een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd dat positieve resultaten opleverde. Het Agentschap Onroerend Erfgoed besliste dat een opgraving noodzakelijk was, die in januari 2017 uitgevoerd wordt door Raap.
Bij de opgraving zullen enkele sporen uit de Romeinse periode opgegraven worden, maar ook voornamelijk sporen uit de 10de tot 12de eeuw of volle middeleeuwen. De informatie die tijdens de opgraving verzameld zal worden, zal kunnen bijdragen tot een grotere kennis over het ontstaan en de ontwikkeling van het dorp Poesele, waarover amper iets gekend is op archeologisch vlak.
(opdrachtgever: Gemeente Nevele)

Project Sint-Truiden Groenmarkt

De Groenmarkt te Sint-Truiden wordt in 2017 heraangelegd. De graafwerken zullen mogelijk archeologische gegevens die onder het marktplein aanwezig zijn vernielen. Onder de huidige klinkers liggen mogelijk nog oudere pleinniveaus, resten van het oude kerkhof of funderingen van gebouwtjes. Om na te gaan in welke mate deze resten zijn bewaard, graven de archeologen twee testputten. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de historische opbouw van het plein. Op basis van de resultaten van het vooronderzoek kan een archeologisch onderzoek volgen.
(opdrachtgever: Stad Sint-Truiden)

Project Weerde

Archiefonderzoek en studie van oude kaarten leverden waardevolle informatie op over de vorm en functie van het verdwenen kerkje van Weerde, bij Aarschot. Met boringen, weerstandmetingen en proefsleuven kon RAAP ook de exacte locatie van het kerkje vaststellen. Een 3D-reconstructie van het gebouw, te gebruiken voor toeristische doeleinden, brengt het Middeleeuwse kerkje weer geheel tot leven.
(opdrachtgever: Agentschap Onroerend Erfgoed)

Project Gooik

Archeologen van RAAP speurden op de akkers in het ruilverkavelingsgebied in de gemeente Gooik naar vondsten. Bovendien deden ze er booronderzoek en onderzochten ze de bodemerosie. Aan de hand van alle verzamelde informatie werd een archeologische beleidsadvieskaart voor de ruilverkaveling opgesteld. Voor de diverse gekleurde gebieden gelden verschillende adviezen bij toekomstige bodemingrepen.
(opdrachtgever: Vlaamse LandMaatschappij)

Project Caestert

Op het plateau van Caestert nabij Kanne lag in de IJzertijd een indrukwekkende versterking. Voor het opstellen van een archeologisch beschermingsdossier van deze topsite onderzocht RAAP onder meer de datering en begrenzing ervan. Zogenoemd magnetometrisch onderzoek en proefsleuven lieten toe om het verdedigingssysteem fraai in beeld te brengen: een ruim één kilometer lange aarden wal geflankeerd door een palissade en gracht.
(opdrachtgever: Agentschap Onroerend Erfgoed) + (Bron en eigendom DHM-gegevens: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen)