Aardkundig onderzoek

Het landschap begrijpen

Archeologische vindplaatsen zijn vaak nauw verbonden aan het landschap waarin zij zich bevinden. Hoe complexer het landschap is, hoe moeilijker het is om een site te kunnen vinden, of om een site te begrijpen in relatie met zijn omgeving. Door de mens geschreven bronnen en archeologische vondsten komen soms tekort om sluitende informatie te geven over een gebied. Daarom blijken aardkundige studies vaak essentieel om belangrijke vraagstukken op te lossen, bijvoorbeeld:

  • binnen een complex landschap locaties vaststellen waar een verhoogde trefkans voor archeologische vindplaatsen geldt
  • duidelijk maken op welke diepte specifieke archeologische niveaus verwacht kunnen worden
  • opeenvolgende landschappelijke evoluties ontrafelen op meerperiodensites

Aardkundige studies vertrekken bijvoorbeeld vanuit literatuurstudies of (her)interpretaties van reeds uitgevoerde onderzoeken, of worden aangevuld met veldwerk en/of geofysische onderzoeken

Specialisten

Binnen het RAAP-team staan 2 aardkundigen tot uw dienst: een fysisch geograaf-archeoloog en een geoloog. Zij beschikken samen over een zeer breed aardkundig kennispakket. De meest toegepaste disciplines zijn bodemkunde, sedimentologie, geoarcheologie, stratigrafie en paleo-ecologie. Onze aardkundigen zijn ook vaardig in het verwerken en integreren van extern uitgevoerde palynologische, geofysische en micromorfologische studies.

icoontje offerte

Vraag een offerte aan

Bent u op zoek naar een bekwaam team voor de uitvoer van uw archeologisch onderzoek, neem dan contact met ons op via mail of telefoon, of via onderstaande knop.

Offerte

Archeologie, en wat nu?

U heeft vragen over archeologie binnen uw project?
Contacteer ons voor een gesprek en we bekijken samen hoe we u een maximale service met minimale zorgen kunnen leveren.

Contact