RAAP België
Archeologie op maat

Maak kennis met ons team

Annelies Claus neemt bij RAAP vooral veldwerk en rapportages voor haar rekening, zowel wat vooronderzoeken als opgravingen betreft. Daarnaast vervult ze nog twee belangrijke taken: ze is één van onze archeozoölogen én bovendien ook depot-verantwoordelijke wat het archeologische vondstmateriaal betreft.

Annelies werkt sinds 2014 in de Vlaamse archeologie en kwam in 2018 het RAAP-team vervoegen.

archeoloog – archeozoöloog

Annelies Claus

Caroline Ryssaert is naast steentijd- en landschapsarcheoloog, zaakvoerder bij RAAP België. Bij haar kan u terecht met al uw vragen omtrent onze dienstverlening, offertes of voor een vrijblijvend advies.

Caroline studeerde in 2001 af als licentiaat archeologie aan de Universiteit Gent. Zij was als wetenschappelijk medewerker, afwisselend bij de UGent en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, betrokken bij diverse steentijdonderzoeken in Nederland en België. In 2008 stapte ze over naar het commerciële werkveld en voerde sindsdien diverse groot- en kleinschalige onderzoeken uit. Ze bouwde vooral expertise op in het uitvoeren van complexe, multidisciplinaire onderzoeksopdrachten waarbij data uit archeologische, historische en geoarcheologische hoek samengebracht werden.

zaakvoerder – steentijdspecialist

Caroline Ryssaert

Floris Beke is bij RAAP België verantwoordelijk voor de uitvoering en begeleiding van, bij voorkeur complex en grootschalig, gravend onderzoek: proefsleuven, opgravingen en werfbegeleidingen.

Floris studeerde behaalde in 2009 zijn master in archeologie aan de Universiteit Gent. Hij legde zich toe op de metaaltijden van Noordwest-Europa. Hij ging direct van start in de archeologische privésector waar hij veel ervaring opbouwde met rurale meerperiodensites in de zand- en leemstreek van Vlaanderen, én in het determineren van vondsten uit de Gallo-Romeinse periode en de metaaltijden. Hij werd ingezet als projectleider voor verschillende grootschalige onderzoeken, waarbij hij de belangen van de bouwheer, de overheidsinstanties, de specialisten en het vak behartigt. Sinds september 2018 is Floris bij RAAP België aan de slag.

archeoloog – projectleider

Floris Beke

Floris Philipsen vervult binnen RAAP België de rol van fysisch geograaf. Hij voert landschappelijke (boor)onderzoeken uit, en assisteert de archeologen met zijn kennis bij gravende onderzoeken. Naast het landschap heeft Floris een passie voor alles wat met IT te maken heeft. Bij RAAP is hij dan ook verantwoordelijk voor het goed functioneren van alle softwaretoepassingen (GIS, databases, office, etc.).

Floris maakte na het het behalen van zijn bachelor diploma archeologie de overstap naar de geologie. Begin 2018 behaalde hij zijn Master in Earth Sciences aan de VU Amsterdam terwijl hij al (deeltijds) in dienst was bij RAAP.

fysisch geograaf

Floris Philipsen

Gill Thomas studeerde in 2020 af en ging meteen aan de slag bij RAAP België. Hij heeft al heel wat terreinervaring en wordt vaak daarvoor ingezet, maar gaat daarnaast ook met veel plezier aan de slag met het vondstmateriaal, of met een (bureau)studie. Je kan bij Gill ook terecht met vragen i.v.m. metaalvondsten.

archeoloog – metaaldetectorist

Gill Thomas

In Depaepe vervult binnen RAAP de rol van steentijdspecialist. Haar expertise ligt voornamelijk bij sites en materiaal uit het vroeg-mesolithicum. Daarnaast stelt ze archeologienota’s op en wordt ze ingezet bij veldwerk.

Ine studeerde in 2016 af aan de UGent en maakt sinds april 2020 deel uit van het RAAP team.

archeoloog – steentijdspecialist

Ine Depaepe

Jelle De Mulder zit graag met zijn neus tussen de scherven en is bij RAAP dé specialist die met plezier middeleeuwse aardewerkcontexten uitwerkt van zowel onze eigen projecten, als van uw project! Ook het terrein is hem niet vreemd. Ook daar gaat zijn voorkeur naar de middeleeuwen, en het liefst van al graaft hij binnen stadscontexten.

Jelle studeerde in 2015 af aan de Universiteit Gent met een thesis over middeleeuws aardewerk. Sindsdien is hij aan het werk als archeoloog en vanaf januari 2018 versterkt hij RAAP-team.

archeoloog – middeleeuws aardewerkspecialist

Jelle De Mulder

Jules Velleman zijn voornaamste taken binnen RAAP België zijn de uitvoering en rapportage van landschappelijke bodemonderzoeken en algemeen aardkundig advies verlenen op en naast het veld. Zijn voornaamste interesses zijn GIS en beeldbewerking, landschapsreconstructies en natuursteenidentificatie.

Jules studeerde in 2016 af aan de Universiteit Gent als Master in de geologie en heeft een diverse vormingsachtergrond als aardkundige.

geoloog

Jules Velleman

Louise Ryckebusch staat als projectleider bij RAAP België in voor zowel de werkorganisatie binnen het bedrijf, als het opvolgen en coördineren van diverse dossiers. Ze zorgt er ook voor dat het registratiesysteem op het terrein op rolletjes loopt.

Louise studeerde in 2012 af aan de Universiteit Gent als master archeologie. Sindien werkt ze in de Vlaamse archeologie waar ze veelvuldig ingezet werd bij veldwerk en rapportage, voornamelijk in rurale archeologie. Het is daar dat zij uit kon groeien tot verantwoordelijke voor de registratiesystemen. Eind 2016 kwam zij het RAAP team versterken.

archeoloog – projectleider

Louise Ryckebusch

Michèle Hendrickx vervoegde het Raap-team in april 2017. Als archeologe wordt ze ingezet bij veldwerk of verwerking van materiaal. Naast haar archeologische taken runt ze het reilen en zeilen van het gebouw zowel letterlijk als figuurlijk. Ze ondersteunt de administratieve en financiële taken; voorziet de collega’s van het nodige bureau- of werfmateriaal, noem maar op, en dit steeds met een glimlach.

archeoloog – office manager

Michèle Hendrickx

Mieke Van de Vijver is projectleider bij RAAP België en beheert een divers scala aan dossiers. Bij haar kan u terecht voor vragen i.v.m. offertes, twijfels over het al dan niet nodig zijn van een archeologienota, of het bespreken van het verdere archeologische traject en hoe we dit op maat van uw project kunnen uitwerken. Daarnaast mag u haar altijd bellen om plannen te smeden om archeologie tastbaar te maken voor het brede publiek.

Mieke studeerde in 2006 af aan de UGent als licentiaat archeologie, met specialisatie in de metaaltijden in Noord-West Europa. Sindsdien werkte ze zowel voor overheden, als in de privésector, waar ze vaak met meerperiodesites aan de slag ging. Kort na de opstart van RAAP België stapte ze mee in het team.

archeoloog – projectleider – publieksarcheoloog

Mieke Van de Vijver

Nathalie Baeyens is projectleider bij RAAP België en bij haar kan u terecht voor het opvragen van offertes. Daarnaast coördineert zij veel gravende projecten en bureauonderzoeken.

Nathalie studeerde in 2010 af aan de VUB, en is sedert 2011 werkzaam in de Vlaamse archeologie. Hoewel tijdens haar studies de focus voornamelijk op de vroege en volle middeleeuwen lag, kreeg ze tijdens haar loopbaan al vaak de kans om een breder spectrum aan ervaring op te bouwen bij enkele grootschalige opgravingen die spannen van het neolithicum, Romeinse periode, volle middeleeuwen tot zelfs de Eerste Wereldoorlog.

archeoloog – projectleider

Nathalie Baeyens

Nele Vanholme staat binnen RAAP België als projectleider in voor het opvolgen van zowel klein- als grootschalige dossiers. Daarnaast kan u bij haar ook terecht voor bouwhistorisch en archeozoölogisch onderzoek.

Nele Vanholme vulde haar licentiaat archeologie (UGent, specialisatie archeozoölogie) aan met een master in de monumenten- en landschapszorg (Henry van de Velde Insituut). Ze ging eerst een aantal jaren aan de slag bij een bouwhistorisch bedrijf, maar sinds 2008 is ze voornamelijk aan het werk in de archeologische sector. Haar interesse ligt vooral bij historische stadscontexten en gebouwen waarbij ze haar archeologische kennis verbindt met het bouwhistorische luik. 

archeoloog – projectleider – bouwhistoricus – archeozoöloog

Nele Vanholme

icoontje offerte

Vraag een offerte aan

Bent u op zoek naar een bekwaam team voor de uitvoer van uw archeologisch onderzoek, neem dan contact met ons op via mail of telefoon, of via onderstaande knop.

Offerte

Archeologie, en wat nu?

U heeft vragen over archeologie binnen uw project?
Contacteer ons voor een gesprek en we bekijken samen hoe we u maximaal kunnen ontzorgen.

Contact