RAAP België
Archeologie op maat

Maak kennis met ons team

Annelies Claus staat graag op het terrein, of het nu vooronderzoeken of opgravingen zijn. Daarna neemt ze ook vaak de rapportage hiervan voor haar rekening. Annelies vervult bij RAAP ook nog twee andere belangrijke taken: ze is één van onze archeozoölogen én bovendien ook depot-verantwoordelijke wat het archeologische vondstmateriaal betreft.

Annelies werkt sinds 2014 in de Vlaamse archeologie en vervoegde in 2018 het RAAP-team.

archeoloog – archeozoöloog

Annelies Claus

Caroline Ryssaert is naast steentijd- en landschapsarcheoloog, zaakvoerder bij RAAP België. Bij haar kan u terecht met al uw vragen omtrent onze dienstverlening, offertes of voor een vrijblijvend advies.

Caroline studeerde in 2001 af aan de UGent en was daarna betrokken bij verschillende steentijdonderzoeken in Nederland en België, zowel via de UGent als het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. In 2008 stapte ze over naar het commerciële werkveld en voerde sindsdien diverse groot- en kleinschalige onderzoeken uit. Ze bouwde vooral expertise op in het uitvoeren van complexe, multidisciplinaire onderzoeksopdrachten waarbij data uit archeologische, historische en geoarcheologische hoek samengebracht werden.

zaakvoerder – steentijdspecialist – landschapsarcheoloog

Caroline Ryssaert

Floris Beke is het meest blij wanneer hij de kans krijgt om complex en grootschalig, gravend onderzoek uit te voeren of te begeleiden (proefsleuven, opgravingen en werfbegeleidingen). Hij heeft steeds oog voor het evenwicht tussen de belangen van de bouwheer, overheidsinstanties, specialisten en het archeologische vak.

Floris behaalde in 2009 zijn master in archeologie aan de UGent. Hij legde zich toe op de metaaltijden van Noordwest-Europa. Hij ging direct van start in de archeologische privésector waar hij veel ervaring opbouwde met rurale meerperiodensites in de zand- en leemstreek van Vlaanderen, én in het determineren van vondsten uit de Gallo-Romeinse periode en de metaaltijden. Sinds september 2018 is Floris bij RAAP België aan de slag.

archeoloog – projectleider

Floris Beke

Floris Philipsen vervult binnen RAAP de rol van fysisch geograaf. Hij voert landschappelijke (boor)onderzoeken uit, en assisteert de archeologen met zijn kennis bij gravende onderzoeken. Naast het landschap heeft Floris een passie voor alles wat met IT te maken heeft. Hij is dan ook verantwoordelijk voor het goed functioneren van alle softwaretoepassingen (GIS, databases, office, etc.).

Floris maakte na het het behalen van zijn bachelor diploma archeologie de overstap naar geologie. Begin 2018 behaalde hij zijn Master in Earth Sciences aan de VU Amsterdam terwijl hij al (deeltijds) in dienst was bij RAAP.

fysisch geograaf

Floris Philipsen

Gill Thomas houdt ervan zijn handen vuil te maken, liefst van al terwijl hij metaalvondsten uit de aarde peutert. Hij heeft al heel wat terreinervaring op zak en wordt ook bij ons vaak ingezet bij veldwerk. Eens dat afgelopen is, gaat hij met plezier met het vondstmateriaal aan de slag, of met een (bureau)studie.

Gill studeerde in 2020 af aan de UGent en kwam kort daarop bij ons team.

archeoloog – metaaldetectorist

Gill Thomas

In Depaepe vervult binnen RAAP de rol van steentijdspecialist. Haar expertise ligt voornamelijk bij sites en materiaal uit het vroeg-mesolithicum. Daarnaast stelt ze archeologienota’s op en wordt ze ingezet bij veldwerk.

Ine studeerde in 2016 af aan de UGent en maakt sinds april 2020 deel uit van het RAAP team.

archeoloog – steentijdspecialist

Ine Depaepe

Jelle De Mulder zit graag met zijn neus tussen de scherven en is bij RAAP dé specialist die met plezier middeleeuwse aardewerkcontexten uitwerkt van zowel onze eigen projecten, als van uw project! Ook het terrein is hem niet vreemd. Ook daar gaat zijn voorkeur naar de middeleeuwen, en het liefst van al graaft hij binnen stadscontexten.

Jelle studeerde in 2015 af aan de UGent met een thesis over middeleeuws aardewerk. Sindsdien is hij aan het werk als archeoloog en vanaf januari 2018 versterkt hij RAAP-team.

archeoloog – middeleeuws aardewerkspecialist

Jelle De Mulder

Jules Velleman zijn voornaamste taken binnen RAAP België zijn de uitvoering en rapportage van landschappelijke bodemonderzoeken en algemeen aardkundig advies verlenen op en naast het veld. Zijn voornaamste interesses zijn GIS en beeldbewerking, landschapsreconstructies en natuursteenidentificatie.

Jules studeerde in 2016 af aan de UGent als Master in de geologie en heeft een diverse vormingsachtergrond als aardkundige.

geoloog

Jules Velleman

Louise Ryckebusch staat als projectleider bij RAAP België zowel in voor de werkorganisatie binnen het bedrijf, als het opvolgen en coördineren van diverse dossiers.

Louise studeerde in 2012 af aan de UGent als master archeologie. Sindien werkt ze in de Vlaamse archeologie waar ze veelvuldig ingezet werd bij veldwerk en rapportage, voornamelijk in rurale archeologie. Sinds 2016 versterkt ze het RAAP team.

archeoloog – projectleider

Louise Ryckebusch

Michèle Hendrickx runt het reilen en zeilen van het RAAP kantoor, zowel letterlijk als figuurlijk. Ze ondersteunt de administratieve en financiële taken; voorziet de collega’s van het nodige bureau- of werfmateriaal, noem maar op, en dit steeds met een glimlach. Waar nodig wordt ze ook als archeoloog ingezet bij veldwerk of verwerking van vondstmateriaal.

Michèle studeerde in 2008 af als Licenciaat Archeologie & Kunstwetenschappen aan de VUB en vervoegde het Raap-team in 2017.

archeoloog – office manager

Michèle Hendrickx

Mieke Van de Vijver is projectleider bij RAAP België en beheert een divers scala aan dossiers. Bij haar kan u terecht voor vragen i.v.m. offertes, twijfels over het al dan niet nodig zijn van een archeologienota, of het bespreken van het verdere archeologische traject en hoe we dit op maat van uw project kunnen uitwerken. Daarnaast mag u haar altijd bellen om plannen te smeden om archeologie tastbaar te maken voor het brede publiek.

Mieke studeerde in 2006 af aan de UGent als licentiaat archeologie, met specialisatie in de metaaltijden in Noord-West Europa. Sindsdien werkte ze zowel voor overheden, als in de privésector, waar ze vaak met meerperiodesites aan de slag ging. Kort na de opstart van RAAP België stapte ze mee in het team.

archeoloog – projectleider – publieksarcheoloog

Mieke Van de Vijver

Nathalie Baeyens is projectleider bij RAAP België en bij haar kan u terecht voor het opvragen van offertes. Daarnaast coördineert zij gravende projecten en bureauonderzoeken.

Nathalie studeerde in 2010 af aan de VUB, en is sedert 2011 werkzaam in de Vlaamse archeologie. Hoewel tijdens haar studies de focus voornamelijk op de vroege en volle middeleeuwen lag, kreeg ze tijdens haar loopbaan al vaak de kans om een breder spectrum aan ervaring op te bouwen bij enkele grootschalige opgravingen die spannen van het neolithicum, Romeinse periode, volle middeleeuwen tot zelfs de Eerste Wereldoorlog.

archeoloog – projectleider

Nathalie Baeyens

Nele Vanholme staat binnen RAAP België als projectleider in voor het opvolgen van zowel klein- als grootschalige dossiers. Daarnaast kan u bij haar ook terecht voor bouwhistorisch en archeozoölogisch onderzoek.

Nele Vanholme vulde haar licentiaat archeologie (UGent, specialisatie archeozoölogie) aan met een master in de monumenten- en landschapszorg (Henry van de Velde Insituut). Ze ging eerst een aantal jaren aan de slag bij een bouwhistorisch bedrijf, maar sinds 2008 is ze voornamelijk aan het werk in de archeologische sector. Haar interesse ligt vooral bij historische stadscontexten en gebouwen waarbij ze haar archeologische kennis verbindt met het bouwhistorische luik. 

archeoloog – projectleider – bouwhistoricus – archeozoöloog

Nele Vanholme

icoontje offerte

Vraag een offerte aan

Bent u op zoek naar een bekwaam team voor de uitvoer van uw archeologisch onderzoek, neem dan contact met ons op via mail of telefoon, of via onderstaande knop.

Offerte

Archeologie, en wat nu?

U heeft vragen over archeologie binnen uw project?
Contacteer ons voor een gesprek en we bekijken samen hoe we u maximaal kunnen ontzorgen.

Contact