Bureauonderzoek

Of binnen een ander kader

Naast het traject van de archeologienota voeren we ook studieopdrachten uit die kaderen binnen het traject van een wetenschappelijke vraagstelling, of die vertrekken vanuit een heel andere context (beschermingsdossiers bijvoorbeeld).

Wat is een bureauonderzoek?

Het bureauonderzoek omvat het samenbrengen en onderzoeken van de historische, archeologische en landschappelijke gegevens voor een specifiek plangebied. Hiervoor raadplegen we diverse bronnen: kaartmateriaal, inventarissen, relevante literatur, etc.

Stap 1 van een archeologienota

Indien we binnen het kader van een archeologienota werken, dan is het doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen waarbij we een inschatting maken van de trefkans op archeologisch erfgoed in de ondergrond van het plangebied. Vervolgens wegen we af, op basis van dit model en de dimensies van de geplande ingrepen, of het uitvoeren van verder vooronderzoek noodzakelijk is of niet. Indien ja, dan bepalen we ook de verdere onderzoeksmethodes. Indien niet, dan werken we de archeologienota verder af.

icoontje offerte

Vraag een offerte aan

Bent u op zoek naar een bekwaam team voor de uitvoer van uw archeologisch onderzoek, neem dan contact met ons op via mail of telefoon, of via onderstaande knop.

Offerte

Archeologie, en wat nu?

U heeft vragen over archeologie binnen uw project?
Contacteer ons voor een gesprek en we bekijken samen hoe we u een maximale service met minimale zorgen kunnen leveren.

Contact