Opgraving

Wat houdt het in?

  • Het machinaal vrij leggen van het relevante archeologisch niveau.
  • Alle aangetroffen sporen in het grondvlak inmeten, fotograferen en beschrijven.
  • Om de aard en de omvang van de grondsporen beter te begrijpen, worden deze gecoupeerd. Dit betekent het uitgraven van de helft of een kwart van de grondsporen om deze in doorsnede te kunnen bestuderen.
  • De spoorvullingen worden volledig onderzocht op vondstmateriaal en eventueel bemonsterd met het oog op natuurwetenschappelijk onderzoek.
  • Dit proces wordt herhaald indien meerdere archeologische niveaus verwacht worden.

Een opgraving van een steentijdvindplaats gaat iets anders in zijn werk en wordt in onze blog over steentijdonderzoek uitgelegd.

Wanneer wordt er opgegraven?

Wanneer vooronderzoek wijst op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats en deze wordt bedreigd door de geplande werken, dan zal deze meestal door middel van een archeologische opgraving onderzocht worden. Ons team van archeologen zorgt voor het vlotte blootleggen en een snelle en grondige registratie van alle archeologische resten binnen de vindplaats en dit zonder de geplande werken onnodig te vertragen.

Na het terreinwerk: de verwerking

Na het veldwerk kan het terrein vrijgegeven worden en kunnen de geplande werken starten. Onze archeologen kunnen daarna aan de slag met alle verzamelde informatie. Het opgravingsplan wordt verder bestudeerd en het sporenbestand beschreven. Het vondstmateriaal wordt bestudeerd door deskundigen en de natuurwetenschappelijke stalen worden opgestuurd naar het labo. Indien er vondsten nood hebben aan conservatie, wordt dit ook uitgevoerd. De resultaten van het sporenonderzoek, de studie van het vondstmateriaal en het natuurwetenschappelijke onderzoek worden gebundeld in een eindrapport. Het is deze combinatie van onderzoeken die leidt tot nieuwe inzichten in onze kennis over het leven van onze voorouders.

Werfbegeleiding: een geval apart

In sommige gevallen is eerder een werfbegeleiding aangewezen, dit houdt in dat een reguliere opgraving niet mogelijk is en er een archeologische opvolging van de werkzaamheden plaatsvindt. Inhoudelijk gebeuren in principe dezelfde handelingen als tijdens een opgraving.

icoontje offerte

Vraag een offerte aan

Bent u op zoek naar een bekwaam team voor de uitvoer van uw archeologisch onderzoek, neem dan contact met ons op via mail of telefoon, of via onderstaande knop.

Offerte

Archeologie, en wat nu?

U heeft vragen over archeologie binnen uw project?
Contacteer ons voor een gesprek en we bekijken samen hoe we u maximaal kunnen ontzorgen.

Contact