Archeologie­nota

Erkend archeoloog
Zowel overheden als privé
Archeologienota opstellen
Home » Archeologienota

Een archeologienota of archeologische nota is het resultaat van een archeologisch vooronderzoek. Sinds 2016 dient er in bepaalde gevallen een archeologienota toegevoegd te worden bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Of u deze wel of niet nodig heeft, hangt af van oppervlaktecriteria in combinatie met de locatie van uw projectgebied. Is het een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt, is het een vastgestelde archeologische zone, is het een beschermde archeologische site of geen van dit alles? De beslissingsboom van het agentschap Onroerend Erfgoed brengt hierbij verduidelijking.

Wilt u graag snel weten of een archeologische nota noodzakelijk is voor uw project en wat de prijs van die archeologienota zou zijn? Wij gaan dit gratis voor u na. Lees snel verder voor meer informatie.

Wilt u een archeologienota laten opstellen?

Neem contact op

Waarvoor dient een archeologienota?

Een archeologische nota dient om te bepalen of er uiteindelijk een archeologische opgraving noodzakelijk is of niet. In de archeologienota moet de erkende archeoloog namelijk aantonen of er wel of niet archeologisch erfgoed aanwezig is dat belangrijke kenniswinst kan opleveren. Om deze beslissing te kunnen maken, dient er een studie te gebeuren waarbij voldoende gegevens verzameld worden om deze uitspraak te onderbouwen.

Hoeveel kost een archeologienota?

Wanneer een archeologische nota enkel bestaat uit een bureauonderzoek, dan blijft de prijs van de kosten beperkt. Wij hanteren hiervoor standaardtarieven. Wanneer u contact opneemt met RAAP België, geven wij u verdere inlichtingen over de te verwachten prijs van de archeologienota. Indien ook terreinonderzoeken noodzakelijk blijken, dan ontvangt u van ons een raming van de prijs voor de archeologienota op maat.

Wanneer kan ik mijn omgevingsvergunning indienen?

Zodra een archeologienota ingediend is door de erkende archeoloog, kunt u uw omgevingsvergunning aanvragen. De erkende archeoloog bezorgt u de ontvangstbevestiging van Onroerend Erfgoed. Eens er akte genomen is van de archeologische nota, voegt u het rapport aan uw dossier toe.

Waaruit bestaat een archeologienota?

Een archeologienota is in feite een verslag van een archeologisch vooronderzoek. Een vooronderzoek verloopt in fases en begint steeds met een bureauonderzoek. Pas wanneer daaruit blijkt dat de grond mogelijk archeologische resten bevat, komen er stapsgewijs verdere terreinonderzoeken.

De terreinonderzoeken starten vaak met een landschappelijk bodemonderzoek dat in de meeste gevallen bestaat uit manuele boringen. Afhankelijk van de resultaten hiervan, is het soms nodig om over te gaan tot een ander onderzoek. Er zijn veel verschillende mogelijkheden, zoals:

Dit wordt telkens op maat van het project uitgewerkt.

Is een archeologienota met beperkte samenstelling voldoende voor mijn project?

Een archeologische nota met een beperkte samenstelling, ook wel de archeologienota ‘light’ genoemd, is in volgende gevallen voldoende:

 • Als er met absolute zekerheid geen archeologisch erfgoed aanwezig is op het onderzochte terrein.
 • Als de toekomstige werken met absolute zekerheid geen verstoring zullen veroorzaken aan het eventueel aanwezige archeologische erfgoed.
 • Als verder onderzoek van het terrein in het kader van de toekomstige werken met absolute zekerheid niet zou leiden tot nuttige kenniswinst.
Vraag een offerte aan

Wat is een uitgesteld traject en wanneer is dit toepasbaar?

Omwille van specifieke redenen kan het zijn dat het niet mogelijk is om de noodzakelijke terreinonderzoeken uit te voeren, voordat de omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Daardoor is het onmogelijk om al te bepalen of er al dan niet een opgraving noodzakelijk is. In dit geval wordt (een deel van) het terreinonderzoek in een uitgesteld traject geschoven.

Hoewel dit op het eerste zicht veel voordelen heeft, zoals bijvoorbeeld geen directe kosten voor een uitgebreider onderzoek en het terrein blijft er langer ongeschonden bij liggen, zijn er toch ook nadelen aan verbonden:

 • De kosten voor een verder vooronderzoek zullen er sowieso zijn.
 • Er is nog grote onzekerheid over het al dan niet noodzakelijk zijn van een opgraving, en dus ook over het totale budget dat nodig zal zijn voor het project.
 • Naar timing toe is het gunstig om het archeologisch vooronderzoek niet uit te stellen tot vlak voor de aanvang van de geplande werkzaamheden. Indien er nog een opgraving moet komen, dient die namelijk ook nog voor de opstart van de werf uitgevoerd te worden.

Met andere woorden: u kunt nog voor een aantal verrassingen komen te staan. Daarom wordt het vanuit de overheid ook aangeraden om zo proactief mogelijk met het archeologische traject om te gaan. Idealiter starten we de bureaustudie al op wanneer u aan het inplannen van uw project begint. Zo stemmen we de plannen en de archeologische bevindingen samen op elkaar af.

 

Wanneer er via het uitgestelde traject gewerkt wordt, wordt na afloop hiervan een archeologische nota opgemaakt waarin bepaald wordt of er wel of niet een opgraving noodzakelijk is. Hiervan dient ook akte genomen te worden door Onroerend Erfgoed.

Is het archeologische traject afgelopen wanneer ik mijn archeologische nota heb?

Indien uit de archeologienota blijkt dat er geen archeologische waarden verstoord zullen worden, prijs u dan gelukkig, want dan hoeft er geen verder archeologisch bodemonderzoek te gebeuren. Het kan ook zijn dat er wel archeologisch erfgoed aanwezig is. In dat geval zal er meestal een opgraving volgen. De archeologienota bevat dan een programma van maatregelen waarin duidelijk aangegeven staat hoe deze opgraving dient te verlopen, hoelang ze zal duren en wat de prijs van de werkzaamheden bedraagt.

U kunt ook opteren om de plannen aan te passen, zodat de zone waar zich archeologisch erfgoed bevindt, niet meer verstoord wordt. Of u kunt opteren voor een archeologievriendelijke bouwwijze om de prijs te drukken. Ook hiermee helpen wij u graag verder.

Vraag een offerte aan

Schakel ons als erkend archeoloog in om uw archeologienota op te stellen

Alleen bedrijven die aangeduid zijn door Onroerend Erfgoed als erkend archeoloog mogen een archeologische nota opstellen. RAAP België uit Eke voldoet aan deze eisen en heeft al voor tal van overheden en bedrijven in België een archeologienota opgesteld voor een eerlijke prijs. Wilt u graag uw archeologienota door ons laten opstellen of heeft u een vraag over de prijs hiervan? Neem gerust contact op via het e-mailadres raap@raap.be of via het nummer +32 9 311 56 20.

  icoontje offerte

  Vraag een offerte aan

  Bent u op zoek naar een bekwaam team voor de uitvoer van uw archeologisch onderzoek, neem dan contact met ons op via mail of telefoon, of via onderstaande knop.

  Offerte

  Archeologie, en wat nu?

  U heeft vragen over archeologie binnen uw project?
  Contacteer ons voor een gesprek en we bekijken samen hoe we u een maximale service met minimale zorgen kunnen leveren.

  Contact