Veldkartering

Een zachte prospectietechniek

Een veldprospectie steunt op de veronderstelling dat de artefacten aan de oppervlakte op één of andere manier weergeven wat er nog begraven is. Het is één van de types vooronderzoeken zonder ingreep in de bodem: het gaat namelijk om een visuele inspectie van het terrein.

Hoe pakken we dit aan?

We voeren een veldkartering uit met minstens twee archeologen op een terrein dat braak ligt of zeer minimale beplanting bevat. Dit bij voorkeur op een windluwe, bewolkte, maar droge dag. Op een korte tussenafstand van elkaar lopen we het terrein met dezelfde gestage snelheid af volgens een bepaald traject. De looprichting en het traject worden vooraf bepaald volgens de lokale omstandigheden. Eventueel wordt ook een metaaldetector ingezet.

Een vondst!

Alle vondsten krijgen een vondstkaartje en worden ingemeten met een handgps. Zo wordt een ruimtelijke analyse gemaakt, wat een inkijk biedt op activiteitenzones of sites. We bestuderen, en wanneer mogelijk dateren, de vondsten zodat we ook een inschatting over de gebruiksduur van het terrein kunnen maken. Op basis van die informatie kijken we samen met u wat de verdere stappen kunnen zijn: geen verder onderzoek, (gedeeltelijke) in situ bewaring of verder (voor)onderzoek.

icoontje offerte

Vraag een offerte aan

Bent u op zoek naar een bekwaam team voor de uitvoer van uw archeologisch onderzoek, neem dan contact met ons op via mail of telefoon, of via onderstaande knop.

Offerte

Archeologie, en wat nu?

U heeft vragen over archeologie binnen uw project?
Contacteer ons voor een gesprek en we bekijken samen hoe we u een maximale service met minimale zorgen kunnen leveren.

Contact