Proefputten stadscontext

Waarom deze aanpak?

In steden worden vaak allerlei grote werkzaamheden gepland, zoals de heraanleg
van pleinen of het realiseren van ondergrondse parkeergarages. Dit soort werken bedreigen in vele gevallen de archeologische resten die nog in de bodem zitten. Deze resten bevatten kennis over de geschiedenis van de stad die vaak al eeuwenlang onder de grond bewaard zit, maar waar niemand nog weet van heeft.

Louter een bureaustudie levert niet altijd voldoende informatie op voor een gedegen evaluatie en waardering. Daarom leggen we kleine proefputten aan.

Wat volgt er na dit onderzoek?

De informatie die we uit de proefputten halen, laat in de eerste plaats toe om te bepalen of er een opgraving moet komen of niet. In dat geval kunnen we ook direct bepalen op welke diepte er gegraven moet worden en hoeveel tijd hiervoor precies voorzien moet worden. Op die manier kan het archeologische onderzoek perfect worden geïntegreerd binnen de voorziene werken, zowel wat betreft budget als planning.

Wat willen we te weten komen?

Naast nagaan wát er precies in de bodem bewaard is, hebben we nog een heleboel andere vragen te beantwoorden!
Hoe diep zijn de resten bewaard? Hoe oud zijn de sporen precies? Maken ze deel uit van een groter geheel? Zijn er verschillende opeenvolgende lagen aanwezig die dateren uit verschillende eeuwen?

Waar en hoe?

De ligging van de proefputten hangt af van twee factoren: de plaats waar de werken zijn gepland en de bestaande kennis van historische bronnen en kaarten.

Proefputten kunnen bijvoorbeeld aangelegd worden op plaatsen waar ooit huizen stonden om na te gaan of hiervan resten bewaard zijn gebleven. De putten zijn normaal niet zo groot (2×2 m of 4×4 m), en de vorm en grootte kan aangepast worden naargelang de vraagstellingen. Vaak verwijderen we de bovenste, verharde laag machinaal, waarna al naargelang de omstandigheden verder met een kraan verdiept kan worden, of we opteren om manueel verder te graven.

icoontje offerte

Vraag een offerte aan

Bent u op zoek naar een bekwaam team voor de uitvoer van uw archeologisch onderzoek, neem dan contact met ons op via mail of telefoon, of via onderstaande knop.

Offerte

Archeologie, en wat nu?

U heeft vragen over archeologie binnen uw project?
Contacteer ons voor een gesprek en we bekijken samen hoe we u een maximale service met minimale zorgen kunnen leveren.

Contact