Landschappelijk bodemonderzoek

Wanneer schakelen we dit onderzoek in?

Als het bureauonderzoek geen duidelijkheid geeft over de aan- of afwezigheid van potentiële archeologische niveaus, schakelen we een onderzoek in dat een beperkte impact heeft op zowel timing, budget en omgeving: het landschappelijke bodemonderzoek.

Landschappelijke boringen

Dit onderzoek vindt plaats onder de vorm van een reeks boringen, met als doel te achterhalen wat de precieze bodemopbouw is van het projectgebied, en in welke mate de natuurlijke bodem reeds verstoord is door recente of historische activiteiten. Het wordt bovendien vaak gebruikt om een beter inzicht te verkrijgen in het potentieel op steentijdvindplaatsen.

Aan de hand van welke geologische en bodemkundige gegevens er uit het veldwerk verzameld zijn, evalueren we in combinatie met de gegevens van het bureauonderzoek wat de kans is op het aantreffen van archeologische sporen, en op welke diepte deze te vinden zouden zijn.

De boringen worden niet zomaar geplaatst, maar worden afgestemd met de diepte en afmetingen van de geplande werkzaamheden. De boringen worden doorgaans manueel uitgevoerd: dit is kosten- en tijdsefficiënt én heeft een minimale impact op de omgeving.

Landschappelijke proefputten

In uitzonderlijke gevallen opteren we eerder voor een landschappelijke proefput. Dit is een beperkte manuele uitgraving waarin de bodemsequentie bekeken wordt in een iets breder en meer precies kader.

En daarna?

Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek bepalen we of het archeologische vooronderzoek hiermee afgerond kan worden, of dat er verdere stappen nodig zijn (bijvoorbeeld een proefsleuvenonderzoek of archeologische boringen. Dit hoeft niet noodzakelijk te zijn voor het volledige plangebied, aan de hand van het landschappelijke onderzoek kunnen er bijvoorbeeld bepaalde zones wegvallen.

icoontje offerte

Vraag een offerte aan

Bent u op zoek naar een bekwaam team voor de uitvoer van uw archeologisch onderzoek, neem dan contact met ons op via mail of telefoon, of via onderstaande knop.

Offerte

Archeologie, en wat nu?

U heeft vragen over archeologie binnen uw project?
Contacteer ons voor een gesprek en we bekijken samen hoe we u maximaal kunnen ontzorgen.

Contact