Archeologisch en landschappelijk bodem­onderzoek

Erkend archeoloog
Zowel overheden als privé
Archeologienota opstellen
Home » Landschappelijk bodemonderzoek

Een archeologisch bodemonderzoek wordt ingeschakeld wanneer het bureauonderzoek geen duidelijkheid geeft over de aan- of afwezigheid van potentiële archeologische niveaus. Zo een landschappelijk, archeologisch bodemonderzoek heeft een beperkte impact op zowel timing, budget als omgeving.

Landschappelijke boringen bij een archeologisch bodemonderzoek

Een archeologisch bodemonderzoek vindt plaats onder de vorm van een reeks boringen. Dit heeft als doel te achterhalen wat de precieze bodemopbouw van het projectgebied is en in welke mate de natuurlijke bodem reeds verstoord is door recente of historische activiteiten. Bovendien wordt het vaak gebruikt om een beter inzicht te verkrijgen in het potentieel op steentijdvindplaatsen.

Aan de hand van de geologische en bodemkundige gegevens die uit het veldwerk verzameld zijn, evalueren we, in combinatie met de gegevens van het bureauonderzoek, wat de kans is op het aantreffen van archeologische sporen. Ook de diepte waarop deze te vinden zouden zijn, kan ingeschat worden met een archeologisch bodemonderzoek.

De boringen worden niet zomaar geplaatst. Ze worden afgestemd met de diepte en afmetingen van de geplande werkzaamheden. De grondboringen worden doorgaans manueel uitgevoerd omdat dit kosten- en tijdsefficiënt is en een minimale impact heeft op de omgeving.

Landschappelijke proefputten

In uitzonderlijke gevallen opteren we eerder voor een landschappelijke proefput dan voor een archeologisch bodemonderzoek. Dit is een beperkte, manuele uitgraving waarin de bodemsequentie bekeken wordt in een iets breder en meer precies kader.

Wat na het bodemonderzoek?

Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek bepalen we of het archeologische vooronderzoek hiermee afgerond kan worden, of dat er verdere stappen nodig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een proefsleuvenonderzoek of archeologische boringen. Dit hoeft niet noodzakelijk te zijn voor het volledige plangebied. Aan de hand van het archeologische, landschappelijke bodemonderzoek kunnen er bijvoorbeeld bepaalde zones wegvallen.

Vertrouw onze expertise voor uw archeologische traject

Heeft u een archeologienota nodig om een inschatting te maken over de trefkans op archeologisch erfgoed? Is daarbij uw bureauonderzoek niet verduidelijkend genoeg en heeft u nood aan een archeologisch bodemonderzoek om de data te vervolledigen? Schakel dan RAAP België uit Eke in en u kunt vertrouwen op een degelijk landschappelijk bodemonderzoek. Dien uw aanvraag in via het contactformulier. U kunt ook steeds bellen naar het nummer +32 9 311 56 20. Wij geven ondersteuning in uw archeologische traject.

icoontje offerte

Vraag een offerte aan

Bent u op zoek naar een bekwaam team voor de uitvoer van uw archeologisch onderzoek, neem dan contact met ons op via mail of telefoon, of via onderstaande knop.

Offerte

Archeologie, en wat nu?

U heeft vragen over archeologie binnen uw project?
Contacteer ons voor een gesprek en we bekijken samen hoe we u een maximale service met minimale zorgen kunnen leveren.

Contact