Archeologische boringen

Erkend archeoloog
Zowel overheden als privé
Archeologienota opstellen
Home » Archeologische boringen

Binnen het traject van een onderzoek naar steentijdvindplaatsen, nemen de archeologische boringen en een eventueel bijkomend bodemonderzoek een belangrijke plaats in. RAAP België, uit Eke, Nazareth, staat in voor het uitvoeren van dit soort onderzoek. Op basis van deze grondboringen en een bodemonderzoek kan achterhaald worden of in dit gebied al dan niet indicatoren van prehistorische activiteit aanwezig zijn.

Waarnaar gaan we op zoek?

Verkennend archeologisch booronderzoek richt zich in eerste instantie op het opsporen van indicatoren van prehistorische activiteit. Dit zijn meestal vuur- of kwartsietstenen artefacten die ontstaan zijn door menselijke handelingen. Maar ook verharde organische overblijfselen zoals verkoolde hazelnootdoppen, verbrande botresten en houtskool kunnen een teken zijn van menselijke aanwezigheid.

Om deze artefacten en ecofacten te vinden, bemonsteren we het opgeboorde sediment van de boorlocaties en nemen we het mee om het te zeven met water over een zeefmaaswijdte van twee millimeter.

Op basis van de resultaten beslissen we of er nog verder bodemonderzoek nodig is, en of er een bijkomende waardering dient te gebeuren door waarderende archeologische boringen, proefputten in functie van de steentijd of een vlakdekkende opgraving.

Hoe een onderzoek naar steentijdvindplaatsen van A tot Z plaatsvindt, wordt in onze blog over steentijdonderzoek uit de doeken gedaan.

Archeologische boringen zijn een deel van het vooronderzoek

Als het landschappelijke onderzoek een gave bodem (zonder verstoringen, vergravingen en meer) aantoont, volgt een verkennend booronderzoek. Voor deze verkennende fase gebruiken we voor de grondboringen doorgaans een verspringend boorgrid van tien op twaalf meter en een boordiameter van minstens tien centimeter. De aard, dikte en textuur van de bodemlagen en -horizonten worden per boorlocatie genoteerd.

Schakel ons in voor uw boringen

Heeft u nood aan een bodemonderzoek waarvoor grondboringen uitgevoerd moeten worden, omdat u een vermoeden heeft van de aanwezigheid van archeologische attributen? Of wilt u graag meer te weten komen over onze werkwijze bij archeologisch onderzoek en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op met ons door het contactformulier in te vullen. U kunt ons ook steeds telefonisch bereiken op het nummer +32 9 311 56 20 of u kunt een e-mail sturen naar raap@raap.be. We ondervinden graag samen met u de waarde van uw betreffende bodemgrond.

icoontje offerte

Vraag een offerte aan

Bent u op zoek naar een bekwaam team voor de uitvoer van uw archeologisch onderzoek, neem dan contact met ons op via mail of telefoon, of via onderstaande knop.

Offerte

Archeologie, en wat nu?

U heeft vragen over archeologie binnen uw project?
Contacteer ons voor een gesprek en we bekijken samen hoe we u maximaal kunnen ontzorgen.

Contact