Meer weten over steentijdonderzoek?

De infobrochure “Zoeken naar steentijdvindplaatsten… of niet?” licht kort en duidelijk een aantal zaken over steentijdonderzoek toe:

  • Zit dit type onderzoek in een archeologische traject?
  • Wat betekent de steentijd in Vlaanderen?
  • Hoe wordt er stapsgewijs geëvalueerd of onderzoek naar steentijdvindplaatsen nodig is?
  • Indien ja… hoe gaat dat dan in zijn werk?
  • Opgraven of niet?
  • Eindrapportage

DOWNLOAD de brochure!

Cover infobrochure Zoeken naar steentijdvindplaasten... of niet?

Deze brochure kwam tot stand van het syntheseonderzoek “Zoeken naar steentijdartefactensites… of niet? Criteria voor de advisering van een steentijdvervolgtraject in de preventieve archeologie in Vlaanderen” waaraan RAAP België meewerkte.

Mag het iets meer zijn?
Dan is onze blog “Steentijdonderzoek is als de patisserie van de kookwereld” iets voor jou!

Liet u steentijdonderzoek uitvoeren en wil u met de resultaten naar buiten komen?
De terugkoppeling van de resultaten naar het publiek geeft uw project zeker een meerwaarde! Wij bieden daarom onze expertise en diensten aan op vlak van ontsluiting (publieksarcheologie, erfgoed en educatie, reconstructietekeningen, etc.).