RAAP België
Archeologie op maat

RAAP België levert uitmuntend kwalitatief erfgoedonderzoek met zorg voor de klant en passie voor het vak.

RAAP is een onderzoeks- en adviesbureau voor zowel (lokale) overheden als voor private ontwikkelaars. Wij voeren vooral archeologisch, landschappelijk en cultuurhistorisch onderzoek uit, adviseren over bescherming en inpassing van erfgoed en stimuleren publiekbereik en toeristische ontsluiting.

Voor onze klanten willen wij de beste partner te zijn door het leveren van op maat gemaakt advies, een performante uitvoering en heldere en eerlijke communicatie.

Ons Erfgoed willen we bewaken door voluit te gaan voor een kwalitatieve erfgoedzorg  en -ontsluiting en mee te werken aan een breed maatschappelijk draagvlak.

Voor onze medewerkers creëren we graag een duurzame werkomgeving waarin collega’s samen verantwoordelijkheid opnemen, plezier en voldoening vinden en zich kunnen ontplooien.

Contact

Maak kennis met ons team

Annelies Claus neemt bij RAAP vooral veldwerk en rapportages voor haar rekening, zowel wat vooronderzoeken als opgravingen betreft. Daarnaast vervult ze nog twee belangrijke taken: ze is één van onze archeozoölogen én bovendien ook depot-verantwoordelijke wat het archeologische vondstmateriaal betreft.

Annelies werkt sinds 2014 in de Vlaamse archeologie en kwam in 2018 het RAAP-team vervoegen.

archeoloog – archeozoöloog

Annelies Claus

Caroline Ryssaert is naast steentijd- en landschapsarcheoloog, zaakvoerder bij RAAP België. Bij haar kan je terecht met al je vragen omtrent onze dienstverlening, offertes of voor een vrijblijvend advies.

Caroline studeerde in 2001 af als licentiaat archeologie aan de Universiteit Gent. Zij was als wetenschappelijk medewerker, afwisselend bij de UGent en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, betrokken bij diverse steentijdonderzoeken in Nederland en België. In 2008 stapte ze over naar het commerciële werkveld en voerde sindsdien diverse groot- en kleinschalige onderzoeken uit. Ze bouwde vooral expertise op in het uitvoeren van complexe, multidisciplinaire onderzoeksopdrachten waarbij data uit archeologische, historische en geoarcheologische hoek samengebracht werden.

zaakvoerder – steentijdspecialist

Caroline Ryssaert

Floris Beke is bij RAAP België verantwoordelijk voor de uitvoering en begeleiding van, bij voorkeur complex en grootschalig, gravend onderzoek: proefsleuven, opgravingen en werfbegeleidingen.

Floris studeerde behaalde in 2009 zijn master in archeologie aan de Universiteit Gent. Hij legde zich toe op de metaaltijden van Noordwest-Europa. Hij ging direct van start in de archeologische privésector waar hij veel ervaring opbouwde met rurale meerperiodensites in de zand- en leemstreek van Vlaanderen, én in het determineren van vondsten uit de Gallo-Romeinse periode en de metaaltijden. Hij werd ingezet als projectleider voor verschillende grootschalige onderzoeken, waarbij hij de belangen van de bouwheer, de overheidsinstanties, de specialisten en het vak behartigt. Sinds september 2018 is Floris bij RAAP België aan de slag.

archeoloog – projectleider

Floris Beke

Floris Philipsen vervult binnen RAAP België de rol van fysisch geograaf. Hij voert landschappelijke (boor)onderzoeken uit, en assisteert de archeologen met zijn kennis bij gravende onderzoeken. Naast het landschap heeft Floris een passie voor alles wat met IT te maken heeft. Bij RAAP is hij dan ook verantwoordelijk voor het goed functioneren van alle softwaretoepassingen (GIS, databases, office, etc.).

Floris maakte na het het behalen van zijn bachelor diploma archeologie de overstap naar de geologie. Begin 2018 behaalde hij zijn Master in Earth Sciences aan de VU Amsterdam terwijl hij al (deeltijds) in dienst was bij RAAP.

fysisch geograaf

Floris Philipsen

Gill Thomas studeerde in 2020 af en ging meteen aan de slag bij RAAP België. Hij heeft al heel wat terreinervaring en wordt vaak daarvoor ingezet, maar gaat daarnaast ook met veel plezier aan de slag met het vondstmateriaal, of met een (bureau)studie. Je kan bij Gill ook terecht met vragen i.v.m. metaalvondsten.

archeoloog – metaaldetectorist

Gill Thomas

Ine Depaepe is in september 2016 afgestudeerd en maakt sinds april 2020 deel uit van het RAAP team. Ze specialiseert zich in steentijdonderzoek, en meer specifiek in sites en materiaal uit het vroeg-mesolithicum. Daarnaast stelt ze archeologienota’s op en wordt ze ingezet bij veldwerk.

archeoloog – steentijdspecialist

Ine Depaepe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ornare magna eget sem consequat tempus. Integer nec quam in sem convallis tempus sed in magna. Pellentesque sagittis est eu finibus lobortis.

archeoloog – middeleeuws aardewerkspecialist

Jelle De Mulder

Jules Velleman studeerde in 2016 af als master in de geologie en heeft een diverse vormingsachtergrond als aardkundige. Zijn voornaamste taken binnen het bedrijf zijn de uitvoering en rapportage van landschappelijke bodemonderzoeken en algemeen aardkundig advies op en naast het veld. Zijn voornaamste interesses zijn GIS en beeldbewerking, landschapsreconstructies en natuursteenidentificatie.

geoloog

Jules Velleman

Louise Ryckebusch werkt sinds 2012 in de Vlaamse archeologie en vervoegde het RAAP-team eind 2016. Tussen 2012 en 2016 werd zij als archeologe veelvuldig ingezet bij veldwerk en rapportage, voornamelijk in rurale archeologie. Door de jaren heen groeide ze uit tot verantwoordelijke voor het registratiesysteem. Binnen het RAAP-team heeft Louise zich ontwikkeld tot projectleider, en staat zij in voor zowel de werkorganisatie binnen het bedrijf, als het opvolgen en coördineren van diverse dossiers.

archeoloog – projectleider

Louise Ryckebusch

Michèle Hendrickx vervoegde het Raap-team in april 2017. Als archeologe wordt ze ingezet bij veldwerk of verwerking van materiaal. Naast haar archeologische taken runt ze het reilen en zeilen van het gebouw zowel letterlijk als figuurlijk. Ze ondersteunt de administratieve en financiële taken; voorziet de collega’s van het nodige bureau- of werfmateriaal, noem maar op, en dit steeds met een glimlach.

archeoloog – office manager

Michèle Hendrickx

Mieke Van de Vijver is projectleider bij RAAP België en beheert een divers scala aan dossiers. Bij haar kan je terecht voor vragen i.v.m. offertes, twijfels over het al dan niet nodig zijn van een archeologienota, of het bespreken van het verdere archeologische traject en hoe we dit op maat van jouw project kunnen uitwerken.

Daarnaast mag je haar altijd bellen om plannen te smeden om archeologie tastbaar te maken voor het brede publiek.

archeoloog – projectleider – publieksarcheoloog

Mieke Van de Vijver

Nathalie Baeyens studeerde in 2010 af aan, en is sedert 2011 werkzaam in de Vlaamse archeologie. Hoewel tijdens haar studies de focus voornamelijk op de vroge en volle middeleeuwen lag, kreeg ze tijdens haar loopbaan al vaak de kans om een breder spectrum aan ervaring op te bouwen bij enkele grootschalige opgravingen die spannen van het neolithicum, Romeinse periode, volle middeleeuwen tot zelfs de Eerste Wereldoorlog.
Naast de vele gravende projecten en bureauonderzoeken verzorgt Nathalie bij RAAP ook het opstellen van offertes.

archeoloog – projectleider

Nathalie Baeyens

Nele Vanholme vulde haar archeologische studies aan met een master in de monumenten- en landschapszorg. Na eerst een aantal jaren aan de slag te zijn geweest in een bouwhistorisch bedrijf, is ze sinds 2008 voornamelijk aan het werk in de archeologische sector. Haar interesse ligt vooral in historische stadscontexten en gebouwen waarbij ze haar archeologische kennis verbindt met het bouwhistorische luik. Binnen RAAP staat ze als projectleider in voor het opvolgen van zowel klein- als grootschalige dossiers. Daarnaast is ook ze ervaringsdeskundige in de archeozoölogie.

archeoloog – projectleider – bouwhistoricus – archeozoöloog

Nele Vanholme

icoontje offerte

Vraag een offerte aan

Bent u op zoek naar een bekwaam team voor de uitvoer van uw archeologisch onderzoek, neem dan contact met ons op via mail of telefoon, of via onderstaande knop.

Offerte

Archeologie, en wat nu?

U heeft vragen over archeologie binnen uw project?
Contacteer ons voor een gesprek en we bekijken samen hoe we u maximaal kunnen ontzorgen.

Contact